Logo Biura Usług Finansowo-Księgowych i Ekspertyz Sp. z o.o.

BIURO USŁUG FINANSOWO-KSIEGOWYCH I EKSPERTYZ spółka z o.o.
ul. Kopczyńskiego 8, 35-006 Rzeszów, tel. 017 853-96-60, faks 017 850-73-01
e-mail: ekspert_rzeszow@onet.pl www: www.ekspert-audytor.pl


Kapitał zakładowy Spółki 120 700 zł NIP 813-02-68-372
Wpis; Sąd Rejonowy, XII Wydział Gospodarczy w Rzeszowie, Nr KRS 0000167811
oraz na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych
w Krajowej Izbie Biegłych Rewidentów – Nr ewidencyjny 206


Zakres działalności spółki:

Badanie i przeglądy sprawozdań finansowych - wykonywanie czynności rewizji finansowej

Usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych i podatkowych

Ekspertyzy lub opinie ekonomiczno finansowe

Działalność szkoleniowa w zakresie rachunkowości, rewizji finansowej i podatków

Świadczenie usług przewidzianych standardami rewizji finansowej a także innych usług zastrzeżonych w odrębnych przepisach do wykonywania przez biegłych rewidentów

Świadczenie usług doradztwa lub zarządzania, wymagających posiadania wiedzy z dziedziny rachunkowości lub rewizji finansowej